Laatste nieuws: Facebook ook te zien via onze website!

Ziekmelden

 
Mocht uw kind ziek zijn, dan is het belangrijk dat we dat zo snel mogelijk, en in elk geval voor 08.30 uur van u weten. U kunt dit doorgeven aan de leerkracht, of aan de receptie (020-6120177) of inspreken op het antwoordapparaat. De groepsleerkrachten houden een absentielijst bij en zullen u zo nodig benaderen als uw kind zonder bericht niet op school verschijnt.